Aktualności

Sukces Adriana i Filipa

Uczniowie klasy 7a Szkoły Podstawowej w Niepruszewie, Adrian Boiński i Filip Mielcarek,  są finalistami I Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego organizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Adrian i Filip znaleźli się w gronie 500 najlepszych uczniów wielkopolskich szkół  (laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich).  Do części teoretycznych i praktycznych konkursu przygotowywał ich p. Rafał Skomra.

Gratulujemy Filipowi, Adrianowi, rodzicom oraz p. Rafałowi Skomra i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłym roku szkolnym.

Finalista WF Adrian Boiński Finalista WF Filip Mielcarek

Uczniowie klasy 7a, Adrian Boiński i Filip Mielcarek 1 lutego przystąpili do
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego organizowanego
przez WKO w Poznaniu. Do etapu rejonowego zakwalifikowanych zostało 120
uczniów z całej Wielkopolski. Filip  uzyskał 74/80 punktów, a Adrian 73/80
punktów, tym samym uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
Konkursu. Gratulacje dla Filipa, Adriana ich rodziców i p. Rafała Skomry.
Jesteśmy z WAS dumni!!!!!!

Gratulacje dla p. MAŁGORZATY ZEUSCHNER realizatorce projektu DziałaMY, pomysłodawczyni zwycięskiego projektu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W ramach projektu „DziałaMY” organizator – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO wyłoniło zwycięski projekt –  byliśmy najlepsi.

Komunikat

Komunikat
W związku z decyzją PRM uczniowie klas I-VIII od 9 do 29  listopada przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli, 9 listopada br.
Przedszkole funkcjonuje bez zmian. Zgodnie z planem pracuje kuchnia/stołówka.

Po zgłoszeniach rodziców – dotyczy uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 ewentualnie uruchomiona zostanie świetlica szkolna. Dzieci uczestniczą w lekcjach zdalnych zgodnie z planem.

Gdyby występowały problemy ze sprzętem/Internetem, a w związku z tym nieobecności uczniów na lekcjach, możemy przygotować indywidualne stanowiska w szkole (zgodne z zasadami GIS), z których uczniowie będą się łączyć na lekcje.

Proszę zgłaszać przez dziennik elektroniczny zapotrzebowanie na wypożyczenie tabletów dla uczniów klas 1-3. Zgłoszenie po odbiór w piątek 6 listopada do godz. 13.00 lub poniedziałek 9 listopada od 8.00-14.30 w Sekretariacie.

Dla uczniów wszystkich klas zajęcia prowadzone będą online przez aplikację MS Teams. Lekcje realizowane będą zgodnie z planem zajęć zapisanym w dzienniku elektronicznym, ten sam plan zajęć pojawi się w kalendarzu MS Teams.

Zajęcia będą się rozpoczynały zgodnie z planem i trwały 30 minut.

Klasy 1-3

7.45 – 8.15

8,40 – 9,10

9,40– 10,10

10,35 – 11,05

11,40 – 12,10

12,35 – 13,05

 

Klasy 4-8

8,00 – 8,30

8,55 – 9,25

 10.00 – 10.30

  10.55 – 11.25

12.00 – 12.30

 12.55 – 13.25

13.50 – 14.20

14.45 – 15.15

 15.30 -16.00

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Do aktywnego udziału w zajęciach konieczne jest zainstalowanie aplikacji na komputerze, włączenie w czasie zajęć kamery i mikrofonu.
W tym trybie będą realizowane również zajęcia pozalekcyjne zkk, zdw, koła zainteresowań, w tym zajęcia realizowane w ramach projektów dla uczniów klas 1-8.

Realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywać się będzie w formie ustalonej indywidualnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Jeżeli nie pamiętacie Państwo loginu i hasła dziecka do MS Teams (każde dziecko ma swoje konto), proszę przesłać wiadomość przez dziennik elektroniczny lub na maila: dyrektor@zsp-niepruszewo.pl

Ze względu na problemy kadrowe Sekretariat Zespołu od dnia 9 listopada nie będzie pracował stacjonarnie. W razie pilnej potrzeby skontaktowania się ze szkołą lub nauczycielami proszę wysyłać wiadomości przez dziennik lub mailowo:
sekretariat@zsp-niepruszewo.pl
dyrektor@zsp-niepruszewo.pl
kontakt z nauczycielami (adresy bez polskich znaków):
imię.nazwisko@zsp-niepruszewo.pl.
Adresy mailowe nauczycieli dostępne są na stronie internetowej: zsp-niepruszewo.pl w zakładce ZESPÓŁ-KADRA PEDAGOGICZNA.

Bezpośredni kontakt z dyrektorem: 603 320 070.

Zajęcia pozalekcyjne klasy 1-3
poniedziałek
11.40-12.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 2-3, s.2, R. Krzemińska;
13.30-14.15 gry i zabawy klasy 1-3 – sala gimnastyczna, R. Skomra;
wtorek
7.45-8.30 Kółko Młodego Odkrywcy klasy 1-3, s. 1, N. Fagasik;
środa
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;
czwartek
13.30-14.15 Kółko artystyczne flażoletowe klasy 1-3, s.1, P. Goroński;
piątek
12.45-13.30 Kółko taneczne Iskierki klasy 1-5, sala gimnastyczna, A. Werner;

Zajęcia pozalekcyjne klasy 4-8

poniedziałek
7.30-8.00 klasa 8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski s. 6, E. Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 4-5, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 klasa 8 Kółko języka angielskiego-przygotowanie do egzaminu s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 co drugi tydzień – klasa 7-8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język angielski, s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

wtorek
13.50-14.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6a, s.2, R. Krzemińska;
15.30-16.15 Kółko Palcem po mapie, klasy 4-8, s. komp., M. Zeuschner;

środa
12.55-13.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6b, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 Kółko przyrodnicze klasy 4-5, s. 5, K. Melcer;
14.45-15.30 Kółko przyrodnicze klasa 6-8, s. 5, K. Melcer;
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;

czwartek
14.45-15.30 klasa 6a-6b zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. 7, L.Szuder;
14.45-15.30 Kółko teatralne „Asy Buenasy” klasy 4-8, s. 5, E.Jagodzińska;
15.30-16.15 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

piątek
7.15-8.00 klasy 4-5 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. komputerowa, E.Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 7, s.2, R. Krzemińska;
14.45-15.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 8, s.2, R. Krzemińska;

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu „Być jak Ignacy”. Jest to program edukacyjny, stworzony przez  Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a jego celem jest popularyzacja nauki oraz promowanie zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczestnicy projektu biorą także udział w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”. Korzystają przy tym ze specjalnie do tego celu przygotowanych edukacyjnych narzędzi multimedialnych na platformie internetowej  https://bycjakignacy.pl.  W naszej szkole wszystkie zadania konkursowe w ramach programu „Być jak Ignacy” realizowane są przez 32 uczniów z klas I-III, którzy należą do Szkolnego Koła Naukowego – „Młodzi Odkrywcy”.

 
 
Najnowsze wpisy

„MATEMATYKA I INFORMATYKA MOTOREM DO ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE I GMINIE BUK”

Projekty i programy

Przyjaciele zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ważne strony

Kontakt

Adres:

Starowiejska 26 – Niepruszewo
64-320 Buk

Telefon / email:

Telefon: 61 8 140 030

zespół szkolno-przedszkolny im. dr wandy błeńskiej w niepruszewie
Skip to content