Aktualności

Komunikat

W związku z decyzją PRM uczniowie klas IV-VIII  od 26 października przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół  będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

Przedszkole i klasy I-III będą funkcjonowały bez zmian. Zgodnie z planem pracuje kuchnia/stołówka i świetlica szkolna.

Dla uczniów klas 4-8 zajęcia prowadzone będą online przez aplikację MS Teams. Wszystkie lekcje realizowane będą zgodnie z planem zajęć zapisanym w dzienniku elektronicznym, ten sam plan zajęć pojawi się w kalendarzu MS Teams. Zajęcia będą się rozpoczynały zgodnie z planem i trwały 30 minut. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Do aktywnego udziału w zajęciach konieczne jest zainstalowanie aplikacji na komputerze, włączenie w czasie zajęć kamery i mikrofonu.

W tym trybie będą realizowane również zajęcia pozalekcyjne zkk, zdw, rewalidacja, koła zainteresowań, w tym zajęcia realizowane w ramach projektów dla uczniów klas 4-8.

Proszę w dniu dzisiejszym zgłosić przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie potrzebę wypożyczenia laptopów ze szkoły. Można się po nie zgłaszać dzisiaj do godziny 15.00  oraz od poniedziałku 8.00-14.00.

Jeżeli nie pamiętacie Państwo loginu i hasła dziecka do MS Teams (każde dziecko ma swoje konto), proszę przesłać wiadomość przez dziennik elektroniczny lub na maila: dyrektor@zsp-niepruszewo.pl

Zajęcia pozalekcyjne klasy 1-3
poniedziałek
11.40-12.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 2-3, s.2, R. Krzemińska;
13.30-14.15 gry i zabawy klasy 1-3 – sala gimnastyczna, R. Skomra;
wtorek
7.45-8.30 Kółko Młodego Odkrywcy klasy 1-3, s. 1, N. Fagasik;
środa
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;
czwartek
13.30-14.15 Kółko artystyczne flażoletowe klasy 1-3, s.1, P. Goroński;
piątek
12.45-13.30 Kółko taneczne Iskierki klasy 1-5, sala gimnastyczna, A. Werner;

Zajęcia pozalekcyjne klasy 4-8

poniedziałek
7.30-8.00 klasa 8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski s. 6, E. Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 4-5, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 klasa 8 Kółko języka angielskiego-przygotowanie do egzaminu s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 co drugi tydzień – klasa 7-8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język angielski, s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

wtorek
13.50-14.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6a, s.2, R. Krzemińska;
15.30-16.15 Kółko Palcem po mapie, klasy 4-8, s. komp., M. Zeuschner;

środa
12.55-13.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6b, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 Kółko przyrodnicze klasy 4-5, s. 5, K. Melcer;
14.45-15.30 Kółko przyrodnicze klasa 6-8, s. 5, K. Melcer;
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;

czwartek
14.45-15.30 klasa 6a-6b zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. 7, L.Szuder;
14.45-15.30 Kółko teatralne „Asy Buenasy” klasy 4-8, s. 5, E.Jagodzińska;
15.30-16.15 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

piątek
7.15-8.00 klasy 4-5 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. komputerowa, E.Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 7, s.2, R. Krzemińska;
14.45-15.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 8, s.2, R. Krzemińska;

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu „Być jak Ignacy”. Jest to program edukacyjny, stworzony przez  Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a jego celem jest popularyzacja nauki oraz promowanie zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczestnicy projektu biorą także udział w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”. Korzystają przy tym ze specjalnie do tego celu przygotowanych edukacyjnych narzędzi multimedialnych na platformie internetowej  https://bycjakignacy.pl.  W naszej szkole wszystkie zadania konkursowe w ramach programu „Być jak Ignacy” realizowane są przez 32 uczniów z klas I-III, którzy należą do Szkolnego Koła Naukowego – „Młodzi Odkrywcy”.

ZASADY EDYCJI SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 5.10.2020 do 18.10.2020 (DD/MM/RRRR)
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów ZSP Niepruszewo (wskazanie grupy osób upoważnionych do złożenia formularza zgłoszeniowego projektu w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego)
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: poprawa warunków nauczania lub wypoczynku uczniów.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 15.11.2020
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z Pani Dyrektor, wskazany nauczyciel, przedstawiciel SKMO, przedstawiciel Rady Rodziców (wskazanie z jakich grup osób pochodzić będą członkowie Komitetu np. nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele uczniów organizujących SBO, przedstawiciele Rady Rodziców itp.)
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 19.10.2020 do 23.10.2020 (DD/MM/RRRR)
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

 

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu 26.10.2020 (DD/MM/RRRR) lub w terminie od ) (DD/MM/RRRR)
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły (wskazanie grupy osób upoważnionych do głosowania w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego).
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ZSP Niepruszewo, ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2020 (DD/MM/RRRR).
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt: Małgorzata Zeuschner

(Imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Klubu Młodego Obywatela w danej szkole i/lub imiona i nazwiska uczniów z grupy inicjatywnej odpowiedzialnych za organizację edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, informacja o możliwościach kontaktu lub informacja o dyżurze informacyjnym itp.)

 

 

W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”   Szkoła Podstawowa w Niepruszewie otrzymała wsparcie finansowe wysokości 80 000zł. W ramach wkładu własnego na realizację projektu przeznaczono 20 000zł. Ze środków przeznaczonych na realizację projektu dokonano zakupu wyposażenia do kuchni: szatkownica do warzyw, zestaw tarcz tnących, dwa piekarniki, porcjoner do ziemniaków, pojemnik na odpady, tace plastikowe, garnki, stoły metalowe, szafy przelotowe, deski do krojenia HACCP,  misy kuchenne, ostrzałka do noży,  rękawice piekarskie, sztućce, wózek kelnerski,  wyparzarka do naczyń. Przeprowadzono remont stołówki : wymiana drzwi, wymiana okien podawczych, zakup krzeseł,  wylewka podłogi i montaż wykładzin, gipsowanie, wyrównanie, malowanie ścian i sufitu, tapetowanie, wymiana oświetlenia, maskowanie i zabudowa rur, wymiana parapetów i blatów w okienkach podawczych. Ze względu na organizację pracy Przedszkola, większość prac remontowych musiała zostać wykonana w miesiącu lipcu. Dzięki zaangażowaniu pracowników Zespołu oraz rodziców (p. Damiana Boińskiego, p. Tomasza Grzelewskiego, p. Bogny i Piotra Kozielskich, p. Mariusza Wrzyszcza) uczniowie mogą korzystać z nowo wyremontowanej  stołówki, a personel kuchenny z nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. O celowości podjętych działań świadczy rosnąca liczba dzieci korzystających z posiłków.  Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy okazali pomoc w wykonywaniu prac remontowych, co przełożyło się na zakres remontu i końcowy efekt.

Stołówka szkolna po remoncie

Gratulujemy naszym Absolwentom!

W piątek uczniowie klasy ósmej otrzymali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie  rewelacyjnie napisali egzamin z języka polskiego i matematyki. Gratulujemy uczniom i ich rodzicom. Podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do egzaminu.

Poniżej średnie wyniki uczniów z poszczególnych części egzaminu.  

 

Szkoła

Gmina Buk

Powiat poznański

Wielkopolska

Polska

język polski

64,55%

60,52%

59,39%

56,90%

59%

matematyka

62,09%

45,55%

49,56%

44,06%

46%

język angielski

51,55%

49,81%

60,39%

51,53%

54%

 
 
Najnowsze wpisy

„MATEMATYKA I INFORMATYKA MOTOREM DO ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE I GMINIE BUK”

Projekty i programy

Przyjaciele zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ważne strony

Kontakt

Adres:

Starowiejska 26 – Niepruszewo
64-320 Buk

Telefon / email:

Telefon: 61 8 140 030

zespół szkolno-przedszkolny im. dr wandy błeńskiej w niepruszewie