Aktualności

Uczniowie klasy 7a, Adrian Boiński i Filip Mielcarek 1 lutego przystąpili do
etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Wychowania Fizycznego organizowanego
przez WKO w Poznaniu. Do etapu rejonowego zakwalifikowanych zostało 120
uczniów z całej Wielkopolski. Filip  uzyskał 74/80 punktów, a Adrian 73/80
punktów, tym samym uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
Konkursu. Gratulacje dla Filipa, Adriana ich rodziców i p. Rafała Skomry.
Jesteśmy z WAS dumni!!!!!!

Dokumenty

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  składa się z następujących etapów:

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1

składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

od 22 do 26 lutego 2021 r.

2

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08 do 17 marca 2021 r.

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

od 18  do 25 marca 2021 r.

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 marca 2021 r.

5

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

od 29 marca  do 2 kwietnia 2021 r.

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9 kwietnia 2021 r.

Lp.

Etapy postępowania uzupełniającego

Terminy

1

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12  do 16 kwietnia 2021 r.

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150

od 19 do 21 kwietnia 2021 r.

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2021 r.

4

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

 od 23  do 27 kwietnia 2021 r.

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 kwietnia 2021 r.

 

Dokumenty

. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I składa się z następujących etapów:

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1

składanie zgłoszeń do klasy I szkoły rejonowej

od 22 do 26 lutego 2021 r.

2

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 do 12 marca 2021 r.

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

od 15 do 18 marca 2021 r

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 marca 2021 r.

5

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

od 22 do 25 marca 2021 r.

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2021 r.

Lp.

Etapy postępowania uzupełniającego

Terminy

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 30 marca do 2 kwietnia 2021 r.

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150

od 6 do 9 kwietnia 2021 r.

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 kwietnia 2021 r.

4

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

od 13 do 16 kwietnia 2021 r.

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 kwietnia 2021 r.

Gratulacje dla p. MAŁGORZATY ZEUSCHNER realizatorce projektu DziałaMY, pomysłodawczyni zwycięskiego projektu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W ramach projektu „DziałaMY” organizator – Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO wyłoniło zwycięski projekt –  byliśmy najlepsi.

CHRISTMAS PROJECT

W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia na lekcjach języka angielskiego klasy 7i 8 przedstawiały swoje prezentacje na temat:

„Christmas traditions around the world” – zwyczajów świątecznych w Polsce i w wybranych krajach na świecie.

Gratulujemy wszystkim uczniom pomysłów oraz wspaniałych realizacji. Wyróżnione prace można obejrzeć poniżej.

Christmas project

8A Alicja Jagoda Alex Christmas project

Jagoda Piotr – prezentacja

8A Julia Agata Bartek

7A Oliwia T Oliwia K Christmas project

7A Marta Prezentacja

Konkursy SU
 Zachęcamy do udziału w konkursach plastycznych ogłoszonych po koniec października. Z uwagi na małą ilość nadesłanych prac przedłużamy terminy konkursów.
1.Na portret patronki ZSP -dr Wandy Błeńskiej. Technika rysunkowa -klasy starsze ołówek, klasy młodsze -kredki. Czekamy na prace do 22 grudnia .
2.Projekt maskotki szkolnej – dowolna technika płaska, format A-4.
Mile widziane krótki opis z  uzasadnieniem. 
Również czekamy na prace do 22 grudnia.
Rozstrzygnięcie konkursów w nowym roku kalendarzowym.
Opiekun SU

Komunikat

Komunikat
W związku z decyzją PRM uczniowie klas I-VIII od 9 do 29  listopada przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli, 9 listopada br.
Przedszkole funkcjonuje bez zmian. Zgodnie z planem pracuje kuchnia/stołówka.

Po zgłoszeniach rodziców – dotyczy uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 ewentualnie uruchomiona zostanie świetlica szkolna. Dzieci uczestniczą w lekcjach zdalnych zgodnie z planem.

Gdyby występowały problemy ze sprzętem/Internetem, a w związku z tym nieobecności uczniów na lekcjach, możemy przygotować indywidualne stanowiska w szkole (zgodne z zasadami GIS), z których uczniowie będą się łączyć na lekcje.

Proszę zgłaszać przez dziennik elektroniczny zapotrzebowanie na wypożyczenie tabletów dla uczniów klas 1-3. Zgłoszenie po odbiór w piątek 6 listopada do godz. 13.00 lub poniedziałek 9 listopada od 8.00-14.30 w Sekretariacie.

Dla uczniów wszystkich klas zajęcia prowadzone będą online przez aplikację MS Teams. Lekcje realizowane będą zgodnie z planem zajęć zapisanym w dzienniku elektronicznym, ten sam plan zajęć pojawi się w kalendarzu MS Teams.

Zajęcia będą się rozpoczynały zgodnie z planem i trwały 30 minut.

Klasy 1-3

7.45 – 8.15

8,40 – 9,10

9,40– 10,10

10,35 – 11,05

11,40 – 12,10

12,35 – 13,05

 

Klasy 4-8

8,00 – 8,30

8,55 – 9,25

 10.00 – 10.30

  10.55 – 11.25

12.00 – 12.30

 12.55 – 13.25

13.50 – 14.20

14.45 – 15.15

 15.30 -16.00

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Do aktywnego udziału w zajęciach konieczne jest zainstalowanie aplikacji na komputerze, włączenie w czasie zajęć kamery i mikrofonu.
W tym trybie będą realizowane również zajęcia pozalekcyjne zkk, zdw, koła zainteresowań, w tym zajęcia realizowane w ramach projektów dla uczniów klas 1-8.

Realizacja zajęć rewalidacyjnych odbywać się będzie w formie ustalonej indywidualnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Jeżeli nie pamiętacie Państwo loginu i hasła dziecka do MS Teams (każde dziecko ma swoje konto), proszę przesłać wiadomość przez dziennik elektroniczny lub na maila: dyrektor@zsp-niepruszewo.pl

Ze względu na problemy kadrowe Sekretariat Zespołu od dnia 9 listopada nie będzie pracował stacjonarnie. W razie pilnej potrzeby skontaktowania się ze szkołą lub nauczycielami proszę wysyłać wiadomości przez dziennik lub mailowo:
sekretariat@zsp-niepruszewo.pl
dyrektor@zsp-niepruszewo.pl
kontakt z nauczycielami (adresy bez polskich znaków):
imię.nazwisko@zsp-niepruszewo.pl.
Adresy mailowe nauczycieli dostępne są na stronie internetowej: zsp-niepruszewo.pl w zakładce ZESPÓŁ-KADRA PEDAGOGICZNA.

Bezpośredni kontakt z dyrektorem: 603 320 070.

Zajęcia pozalekcyjne klasy 1-3
poniedziałek
11.40-12.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 2-3, s.2, R. Krzemińska;
13.30-14.15 gry i zabawy klasy 1-3 – sala gimnastyczna, R. Skomra;
wtorek
7.45-8.30 Kółko Młodego Odkrywcy klasy 1-3, s. 1, N. Fagasik;
środa
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;
czwartek
13.30-14.15 Kółko artystyczne flażoletowe klasy 1-3, s.1, P. Goroński;
piątek
12.45-13.30 Kółko taneczne Iskierki klasy 1-5, sala gimnastyczna, A. Werner;

Zajęcia pozalekcyjne klasy 4-8

poniedziałek
7.30-8.00 klasa 8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski s. 6, E. Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasy 4-5, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 klasa 8 Kółko języka angielskiego-przygotowanie do egzaminu s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 co drugi tydzień – klasa 7-8 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język angielski, s. 4, D. Wiciak;
14.45-15.30 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

wtorek
13.50-14.35 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6a, s.2, R. Krzemińska;
15.30-16.15 Kółko Palcem po mapie, klasy 4-8, s. komp., M. Zeuschner;

środa
12.55-13.45 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 6b, s.2, R. Krzemińska;
13.50-14.35 Kółko przyrodnicze klasy 4-5, s. 5, K. Melcer;
14.45-15.30 Kółko przyrodnicze klasa 6-8, s. 5, K. Melcer;
15.30-16.15 Kółko wokalne klasy 1-8, s. 6, J. Majewska;

czwartek
14.45-15.30 klasa 6a-6b zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. 7, L.Szuder;
14.45-15.30 Kółko teatralne „Asy Buenasy” klasy 4-8, s. 5, E.Jagodzińska;
15.30-16.15 SKS, klasy 4-8, sala gimnastyczna, R.Skomra

piątek
7.15-8.00 klasy 4-5 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze język polski, s. komputerowa, E.Jagodzińska;
12.55-13.40 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 7, s.2, R. Krzemińska;
14.45-15.30 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klasa 8, s.2, R. Krzemińska;

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji programu „Być jak Ignacy”. Jest to program edukacyjny, stworzony przez  Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a jego celem jest popularyzacja nauki oraz promowanie zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie. W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczestnicy projektu biorą także udział w ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”. Korzystają przy tym ze specjalnie do tego celu przygotowanych edukacyjnych narzędzi multimedialnych na platformie internetowej  https://bycjakignacy.pl.  W naszej szkole wszystkie zadania konkursowe w ramach programu „Być jak Ignacy” realizowane są przez 32 uczniów z klas I-III, którzy należą do Szkolnego Koła Naukowego – „Młodzi Odkrywcy”.

„ DziałaMy”

Sprawozdanie

W roku szkolnym 2019/2020 chętni uczniowie klas VI-VIII realizowali w naszej szkole projekt obywatelski.  Celem projektu  jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań. W ramach projektu w 25 placówkach zostaną stworzone Szkolne Kluby Młodego Obywatela, w których zrealizowany zostanie program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat.

W naszej szkole w działania związane z projektem zaangażowało się 21 uczniów. Odbyły się 2 spotkania z wolontariuszami na temat niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej oraz starości.

Przygotowaliśmy także jedno zadanie w związku z realizacją projektu. Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych wykonali pięć plakatów anty-smogowych i  w dniu 11 grudnia 2019 r. przeszli z nimi przez wieś Niepruszewo pozostawiając je w miejscach widocznych dla mieszkańców. Celem akcji było zachęcenie ich do nie palenia śmieci w piecach.

W lutym i marcu 2020 r. rozpoczęliśmy przygotowania do realizacji 2 kolejnych zadań.  14 lutego spotkaliśmy się z wolontariuszem i zapoznaliśmy z zasadami tworzenia budżetu obywatelskiego. Nawiązaliśmy także współpracę z Panią Dyrektor Ośrodka „ Promyk” w Otuszu i rozpoczęliśmy przygotowania do spotkania z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Do realizacji tych zadań jednak nie doszło z powodu wprowadzenia nauczania zdalnego.

Ponownie do pracy w uszczuplonym składzie ( uczniowie klasy VII opuścili szkołę) przystąpiliśmy w nowym roku szkolnym. W wyniku rozmów z opiekunami z Ośrodka „ Promyk” uzgodniliśmy , że wyznaczone zadania wykonamy osobno, a spotkamy się tylko po to, aby wymienić się upominkami. 21 i 22 września członkowie Szkolnego Klubu Młodego Obywatela przygotowywali kartki okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych z Ośrodka i ich opiekunów. 1 października 3 uczniów z opiekunem projektu udało się do Otusza, aby spotkać się z osobami niepełnosprawnymi i wymienić  upominkami- otrzymali wykonane przez nich mydełka. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Członkowie Klubu mieli okazję zobaczyć Ośrodek i dostrzec zdolności, jakie często, mimo niepełnosprawności, posiadają uczestnicy zajęć w nim organizowanych.

28 września w trakcie zajęć przypomnieliśmy sobie zasady tworzenia budżetu obywatelskiego i ustaliliśmy daty jego realizacji. Przyjęliśmy także zasady, które uzgodniliśmy na spotkaniu z wolontariuszem w lutym. Do głosowania nad budżetem zostały zgłoszone 3 projekty:

Projekt 1

Skrócony opis projektu: Zakup sprzętu sportowego np. piłek siatkowych, piłek nożnych

Opis projektu: Zakupiony sprzęt sportowy wykorzystywany będzie przez uczniów szkoły w ramach tzw. aktywnych przerw. Uczniowie będą kultywować zasadę „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zachęcać będziemy wszystkich do aktywności fizycznej. Przeprowadzimy także zajęcia na temat roli sportu w życiu człowieka , aby zachęcić wszystkich do aktywności i oderwania się od gier komputerowych

Projekt 2

Skrócony opis projektu: Zakup kolorowych puf z tworzywa sztucznego.

Opis projektu: Zakupione pufy zostaną rozmieszczone w 4 miejscach w szkole. Uczniowie w czasie przerwy będą mieli miłe miejsce do wypoczynku. Kolory puf ubarwią korytarze szkolne. W wyznaczonych miejscach zostaną ustawione kwietniki i stoliczki. Dodatkowo pufy będą mogły być wykorzystywane w czasie przedstawień szkolnych.

Projekt 3

Skrócony opis projektu: Zakup mobilnej dekoracji- parawanu oraz pacynek.

W dniach 26-28 listopada 2020 r. uczniowie i pracownicy ZSP Niepruszewo głosowali nad trzema projektami . Prawo do głosowania miało 136 uczniów i 32 pracowników. Część osób głosowała online a część stacjonarnie. W głosowaniu wzięło udział 102 uprawnionych.

Wyniki głosowania:

Projekt 1 poparło 40 osób.

Projekt 2 poparło 50 osób.

Projekt 3 poparło 12 osób.

Zwycięzcą i projektem przedstawionym do realizacji jest : Zakup kolorowych puf z tworzywa sztucznego.

Opiekun projektu: Małgorzata Zeuschner

ZASADY EDYCJI SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Informacje ogólne:

 • Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w praktyce, dostosowana do potrzeb i wymagań młodzieży. Dzięki możliwości realizacji wybranego przez społeczność szkoły projektu SBO posiada niemal wszystkie cechy samorządowego budżetu partycypacyjnego. Nie jest to więc tylko symulacja, ale autentyczny proces konsultacyjny oparty na partycypacji, a jego bezpośredni rezultat – zrealizowany projekt młodzieżowy – staje się wręcz namacalny dla uczniów. Wszystko po to by pokazać, że warto być zaangażowanym młodym obywatelem!
 • Aktualna edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest elementem przedsięwzięcia pt. DziałaMY! Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań” współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Składanie projektów:

 • Składanie projektów odbywa się poprzez wypełnienie i wysłanie online formularza zgłoszeniowego projektu poprzez portal konsultacje.metropoliapoznan.pl.
 • Projekty można zgłaszać w terminie od 5.10.2020 do 18.10.2020 (DD/MM/RRRR)
 • Propozycje projektów mogą składać: uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice uczniów ZSP Niepruszewo (wskazanie grupy osób upoważnionych do złożenia formularza zgłoszeniowego projektu w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego)
 • Liczba propozycji projektów możliwych do złożenia przez jedną osobę uprawnioną: 1
 • Maksymalna kwota realizacji zgłoszonego projektu wynosi 1000 zł.
 • Cele składanych w ramach edycji projektów powinny być następujące: poprawa warunków nauczania lub wypoczynku uczniów.
 • Zgłaszane projekty powinny mieć charakter inwestycyjny/twardy (bez możliwości budowy/rozbudowy obiektów) lub nieinwestycyjny/miękki.
 • Zgłaszane projekty powinny być możliwe do realizacji do dnia 15.11.2020
 • Składane projekty powinny spełniać wymogi racjonalności oraz efektywności kosztowej.

Opiniowanie:

 • Zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem zgodności z zasadami danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz możliwościami ich terminowej realizacji.
 • Sprawdzania zgodności projektów podejmie się Komitet Opiniujący złożony m.in. z Pani Dyrektor, wskazany nauczyciel, przedstawiciel SKMO, przedstawiciel Rady Rodziców (wskazanie z jakich grup osób pochodzić będą członkowie Komitetu np. nauczyciele, pracownicy szkoły, przedstawiciele uczniów organizujących SBO, przedstawiciele Rady Rodziców itp.)
 • Opiniowanie projektów odbędzie się w terminie od 19.10.2020 do 23.10.2020 (DD/MM/RRRR)
 • Opiniowanie zakończy się zatwierdzeniem listy projektów przeznaczonych do głosowania. Lista ta zostanie upubliczniona na portalu konsultacje.metropoliapoznan.pl a także w sposób widoczny zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

 

Głosowanie:

 • Głosowanie odbędzie się w dniu 26.10.2020 (DD/MM/RRRR) lub w terminie od ) (DD/MM/RRRR)
 • Prawo do udziału w głosowaniu posiadają wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły (wskazanie grupy osób upoważnionych do głosowania w ramach danej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego).
 • Liczba głosów, które może oddać osoba uprawniona do głosowania: 1
 • Głosowanie odbędzie się w budynku szkoły – adres: ZSP Niepruszewo, ul. Starowiejska 26, 64-320 Buk
 • Głosowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad poufności i bezstronności i odbędzie się poprzez wypełnienie papierowych kart do głosowania i umieszczenie ich w zamkniętej urnie do głosowania.
 • Liczenia głosów podejmie się Komisja Sprawdzająca złożona z wybranych nauczycieli i uczniów szkoły.
 • Osobom wchodzącym w skład Komitetu Opiniującego nie przysługuje prawo głosu.

Wyniki:

 • Wyniki głosowania zostaną ogłoszone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników na portalu konsultacje.metropoliapoznan.pl a także na tablicy ogłoszeń w szkole.
 • W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej projektów, wygrany projekt lub projekty zostanie/zostaną wybrane drogą losowania.

Realizacja projektu/projektów wybranego/wybranych w głosowaniu:

 • Zwycięski projekt/projekty zostanie zrealizowany w terminie do 15.11.2020 (DD/MM/RRRR).
 • Jeżeli kwota wybranego projektu w trakcie jego realizacji okaże się wyższa niż wskazany w ramach edycji limit, może on zostać zrealizowany jedynie częściowo. Jeśli nie będzie możliwości realizacji częściowej może on zostać odrzucony, a jego miejsce zajmie wówczas następny projekt z największą liczbą głosów.

Kontakt: Małgorzata Zeuschner

(Imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Klubu Młodego Obywatela w danej szkole i/lub imiona i nazwiska uczniów z grupy inicjatywnej odpowiedzialnych za organizację edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, informacja o możliwościach kontaktu lub informacja o dyżurze informacyjnym itp.)

 

Gratulujemy naszym Absolwentom!

W piątek uczniowie klasy ósmej otrzymali zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Nasi uczniowie  rewelacyjnie napisali egzamin z języka polskiego i matematyki. Gratulujemy uczniom i ich rodzicom. Podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do egzaminu.

Poniżej średnie wyniki uczniów z poszczególnych części egzaminu.  

 

Szkoła

Gmina Buk

Powiat poznański

Wielkopolska

Polska

język polski

64,55%

60,52%

59,39%

56,90%

59%

matematyka

62,09%

45,55%

49,56%

44,06%

46%

język angielski

51,55%

49,81%

60,39%

51,53%

54%

 
 
Najnowsze wpisy

„MATEMATYKA I INFORMATYKA MOTOREM DO ROZWOJU OŚWIATY W MIEŚCIE I GMINIE BUK”

Projekty i programy

Przyjaciele zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Ważne strony

Kontakt

Adres:

Starowiejska 26 – Niepruszewo
64-320 Buk

Telefon / email:

Telefon: 61 8 140 030

zespół szkolno-przedszkolny im. dr wandy błeńskiej w niepruszewie
Skip to content