Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ W NIEPRUSZEWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Świetlica jest integralną częścią zespołu. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym

Skip to content