Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie   POSTANOWIENIA OGÓLNE Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo-profilaktycznym

Skip to content