Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie

 

L.p.

Rodzaj wydarzenia

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09.2023 r.

2.

Zebrania

kl. 1-3

kl. 4-8

7.09.2023 r.

godzina 16.30

godzina 17.30

3.

Organizacja mety Rajdu Pieczona Pyra

16 wrzesień 2023 r.

4.

Dzień Chłopca

Wrzesień 2023 r.

5.

Pasowanie na ucznia 16.30

12.10.2023 r.

6.

Urodziny i rocznica śmierci Patronki

Tydzień z patronem – projekt

październik/listopad

7.

Dzień opłatkowy

21-22.12.2023 r.

8.

Jasełka Wieczór kolęd

Grudzień/styczeń

9.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

10.

Wystawienie ocen śródrocznych

 do 17 stycznia 2024 r.

11.

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

18 stycznia 2024 r.

12.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

25 stycznia 2024 r.

13.

Rozpoczęcie II półrocza

22 stycznia 2024 r.

14.

Ferie zimowe

12-25 luty 2024 r.

15.

Wiosenna przerwa Świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

16.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

17.

Dzień Patrona

17 czerwiec 2024 r.

18.

RUNS, Dzień Sportu

19 czerwiec 2024 r.

19.

Wystawienie ocen przewidywanych i zagrożeń

do 3 czerwca 2024 r. oceny klasyfikacyjne rok szkolny

20.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

6.06.2024 r.

21.

Wystawienie ocen klasyfikacyjnych

 do 11 czerwca 2024 r.

 

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

13 czerwca 2024 r.

22.

Zakończenie roku klasy 8

20.06.2024 r.

23.

Zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klasy 3

21.06.2024 r.

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
Skip to content