Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2023/2024:

2-3.11.23 (czwartek, piątek)

2.01.2024 (wtorek)

2.05.2024 r. (czwartek)

14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek-czwartek) dni egzaminów ósmoklasisty

31.05.2024 r. (piątek)

Dni wolne od zajęć
Skip to content