Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2022/2023:

31.10.2022 r. (poniedziałek),

2.05.2023 r. (wtorek),

4-5.05.2023 r. (czwartek, piątek),

23 – 25.05.2023 r. (wtorek – czwartek) dni egzaminów ósmoklasisty,

9.06.2023 r. (piątek).

 

Dni wolne od zajęć
Skip to content