Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Dzień 2-3.01.2020 r. (czwartek, piątek) – pracuje świetlica szkolna.

Dzień 21-23.04.2020 r. (wtorek-czwartek) – egzamin ósmoklasisty – pracuje świetlica szkolna.

Dzień 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) – pracuje świetlica szkolna.

Dni wolne od zajęć