Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022:

15.10.2021 r. (piątek),

12.11.2021 r. (piątek),

7.01.2022 r. (piątek),

2.05.2022 r. (poniedziałek),

24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek-czwartek) dni egzaminów ósmoklasisty,

17.06.2022 r. (piątek).

 

 

 

Dni wolne od zajęć
Skip to content