KRASNALE

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  WAŻNE TERMINY:

 

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola  składa się z następujących etapów:

 

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1

składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego

od 1 do 7 lutego 2019 r.

 

2

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 14 do 22 lutego 2019 r.

 

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

od 28 lutego do 4 marca 2019 r.

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5 marca 2019 r.

 

5

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

od 6 marca do 12 marca 2019 r.

 

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15 marca 2019 r.

 

Lp.

Etapy postępowania uzupełniającego

Terminy

1

składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 18  do 22 marca 2019 r.

 

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150

od 25 do 28 marca 2019 r.

 

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2019 r.

 

4

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

1 do 5 kwietnia 2019 r.

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 kwietnia 2019 r.

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola