RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU W NIEPRUSZEWIE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 GRUPA KRASNALE

Godziny posiłków:

śniadanie 8.55-9.15

obiad 12.40-13.00

podwieczorek 14.30-14.40

Godzina Zajęcia
6:45 – 8:00 Schodzenie się dzieci. Czynności porządkowe i opiekuńcze. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, kontakty z rodzicami, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach w zależności od potrzeb.
8:00 – 8:55 Zabawy muzyczno-ruchowe integrujące grupę. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Zabawy logopedyczne.  Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:55 – 9:15 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Pełnienie dyżurów przez dzieci przy śniadaniu – nauka samodzielności, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.
9:15 – 9:45 Zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; praca z pakietem edukacyjnym.
9:45 – 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia; zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z tematyką ,organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.
10:00 – 11:30 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, nauka zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego. Obserwacje przyrodnicze, , prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe zorganizowane przez nauczyciela, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
11:30 – 12:40 Utrwalenie poznanych piosenek i wierszy; zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience.
12:40-13:00 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przez dzieci przy obiedzie  – nauka samodzielności, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
13:00 – 13:30 Odpoczynek poobiedni – kwadrans na: film edukacyjny, słuchanie muzyki klasycznej/literatury dziecięcej, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy logopedyczne.
13:30- 14:30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki rozwijające potencjał dzieci, uwzględniające ich potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi. pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.
14:30 – 14:40 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku. Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.
14:40 – 16:15 Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
Krasnale