RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:45-8:00 Przed śniadaniem

 • schodzenie się dzieci do wyznaczonej Sali; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • przejście dzieci do swoich sal pod opieką nauczyciela prowadzącego
 • zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach w zależności od potrzeb
 • gry i zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • gimnastyka poranne
 • zabawy umuzykalniające; utrwalenie słów i melodii poznanych piosenek

8:00 – 8:15  przygotowanie do śniadania

 • porządkowanie sali
 • czynności samoobsługowe i higieniczne

8:15 – 9:05 śniadanie

9:05 – 10: 00 zajęcia przedpołudniowe

 • zajęcia dydaktyczne wynikające z planu pracy przedszkola
 • praca z pakietem edukacyjnym
 • zajęcia z religii i języka angielskiego
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym; sali gimnastycznej; wycieczki i spacery tematyczne

 

10:00 – 10:10 przygotowanie do drugiego śniadania

 • porządkowanie sali
 • czynności samoobsługowe i higieniczne

10:10 – 10:30 drugie śniadanie

10:30 – 12:00 Zajęcia przedpołudniowe

– pobyt na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola,

zabawy w ogrodzie przedszkolnym; pobyt na otwartej przestrzeni „Orlik”

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

– zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

– utrwalenie poznanych piosenek i wierszy

 

11:35 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

– porządkowanie Sali

– czynności samoobsługowe i higieniczne

 

12:05 -13:00  obiad

12:35-13:00  po obiedzie

– odpoczynek i relaksacja – leżakowanie

– słuchanie literatury dziecięcej lub muzyki relaksacyjnej i klasycznej

– ćwiczenia relaksacyjne

 

13:00-16:15  zajęcia popołudniowe

14:30-14:45 podwieczorek

 

14:45-16:15

 • zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach, prowadzone przez nauczyciela
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka – odbieranie dzieci przez rodziców

 

Ramowy rozkład dnia