HARMONOGRAM  UROCZYSTOŚCI  W PRZEDSZKOLU

 NA ROK SZKOLNY  2020/2021

 

Lp.

Nazwa

Termin

1.       

   Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w przedszkolu

01.09.2020

2.       

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20.09.2020

3.       

Dzień Chłopaka

30.09.2020

4.       

Dzień Muzyki

01.10.2020

5.       

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020

6.       

Urodziny i rocznica śmierci Patronki

październik/listopad

7.       

Narodowe Święto Niepodległości

10.11.2020

8.       

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

05.11.2020

9.      ń

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20.11.2020

10.   

Mikołajki

07.12.2020

11.   

Jasełka grupowe

grudzień

12.   

Bal karnawałowy

styczeń

13.   

Dzień Babci i Dzień Dziadka

21-22.01.2021

14.   

Akcja „Dokarmiamy zwierzęta”

styczeń/luty

15.  D

Dzień Empatii – Walentynki

15.02.2021

16.   

Międzynarodowy Dzień Kobiet

08.03.2021

17.   

Dzień Ziemi

20.03.2021

18.   

Zajączek wielkanocny

Marzec/kwiecień

19.  3

Spotkanie z Książką

23.04.2021

20.   

Dzień Mamy

26.05.2021

21.   

Dzień Dziecka

01.06.2021

22.   

Dzień Taty

23.06.2021

32.

Dzień Patrona

18.06.2020

35.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w przedszkolu

26.06.2020

 

*Wychowawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu w ciągu roku szkolnego. Wszelkie uroczystości będą odbywały się w ramach grup oraz z godnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie pandemii COVID 9.

 

 

 

KONKURSY PRZEDSZKOLE

W roku szkolnym 2020/2021 przewidujemy dwa konkursy przedszkolne:

1.Pani Zima – konkurs plastyczny, termin: grudzień/styczeń.

 1. Moja Pisanka – konkurs plastyczny, termin marzec/kwiecień.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:45-8:00 Przed śniadaniem

 • schodzenie się dzieci do wyznaczonej Sali; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
 • przejście dzieci do swoich sal pod opieką nauczyciela prowadzącego
 • zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dzieci we wszystkich sferach w zależności od potrzeb
 • gry i zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci
 • gimnastyka poranne
 • zabawy umuzykalniające; utrwalenie słów i melodii poznanych piosenek

8:00 – 8:15  przygotowanie do śniadania

 • porządkowanie sali
 • czynności samoobsługowe i higieniczne

8:15 – 9:05 śniadanie

9:05 – 10: 00 zajęcia przedpołudniowe

 • zajęcia dydaktyczne wynikające z planu pracy przedszkola
 • praca z pakietem edukacyjnym
 • zajęcia z religii i języka angielskiego
 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym; sali gimnastycznej; wycieczki i spacery tematyczne

 

10:00 – 10:10 przygotowanie do drugiego śniadania

 • porządkowanie sali
 • czynności samoobsługowe i higieniczne

10:10 – 10:30 drugie śniadanie

10:30 – 12:00 Zajęcia przedpołudniowe

– pobyt na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola,

zabawy w ogrodzie przedszkolnym; pobyt na otwartej przestrzeni „Orlik”

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

– zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

– utrwalenie poznanych piosenek i wierszy

 

11:35 – 12:00 Przygotowanie do obiadu

– porządkowanie Sali

– czynności samoobsługowe i higieniczne

 

12:05 -13:00  obiad

12:35-13:00  po obiedzie

– odpoczynek i relaksacja – leżakowanie

– słuchanie literatury dziecięcej lub muzyki relaksacyjnej i klasycznej

– ćwiczenia relaksacyjne

 

13:00-16:15  zajęcia popołudniowe

14:30-14:45 podwieczorek

 

14:45-16:15

 • zajęcia indywidualne wspomagające rozwój dziecka we wszystkich sferach, prowadzone przez nauczyciela
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • gry i zabawy podejmowane z inicjatywy dziecka – odbieranie dzieci przez rodziców

 

Harmonogram uroczystości i ramowy rozkład dnia
Skip to content