PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - II edycja
Sensoryczny Kogrl-Mogel - ogólnopolski projekt edukacyjny
Program Państwowej inspekcji Sanitarnej
Program Państwowej Inspekcji Sanitarnej
5 edycja Programu Naukowego
Miedzynarodowy Projekt Edukacyjny - III edycja

PRZEDSZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1600424910569280399674543175694
Czyściochowe Przedszkole

PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Ogólnopolski Program Edukacyjny – „MOJE ZDROWIE – MOJA SIŁA, WIELKA MOC”

Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej – CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej – PROBLEM Z GŁOWY

Program profilaktyki prozdrowotnej – MAMO, TATO -co Wy na to?

Kontynuacja:

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 

PROGRAM EDUKACYJNY KREATYWNY PRZEDSZKOLAK

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

SZKOŁA NA WIDELCU

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

DZIECIAKI MLECZKI

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy..
program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”- ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

 

Programy i projekty
Skip to content