Składka Rady Rodziców 2021/2022

Rada Rodziców uchwaliła składkę na rok 2021/2022 w wysokości na pierwsze dziecko 50 zł., na drugie 40 zł., na trzecie 30 zł. itd.

Płatność można dokonać na konto PKO Bank Polski SA

02 1020 4144 0000 6902 0159 8606

Proszę w tytule podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę/grupę. Wpłatę można dokonać również u skarbnika klasowego.

Dziękujemy

Przewodniczący – Maciej Króliczak

Z-ca Przewodniczącego – Daniel Kańduła
Skarbnik – Joanna Rosa

Sekretarz- Beata Króliczak

 

Rada rodziców 2021/2022
Skip to content