PLAN  PRACY  ŚWIETLICY  NA ROK SZKOLNY 2018/2019

ŻEGNAJCIE WAKACJE, WITAJ SZKOŁO!

 • Omówienie zasad zachowania w sali zabaw,  w czasie wyjścia i podczas zabaw  na boisku szkolnym,  Zwrócenie szczególnej uwagi dzieci na bezpieczeństwo podczas  pobytu  w świetlicy,
 • Zapoznanie z ramowym rozkładem dnia, rozmowy na temat poszanowania sprzętu świetlicowego, zabawek, gier,
 • Obrazek z wakacji – prace plastyczne. Kredki, flamastry.

WRZESIEŃ 2018

JESTEŚMY GOSPODARZAMI ŚWIETLICY

 • Wzmacnianie więzi w grupie poprzez wspólną zabawę,
 • Utworzenie kodeksu zachowania podczas pobytu w świetlicy- KODEKS ŚWIETLICZAKA,
 • Nasze dłonie – prace plastyczne integrujące grupę. Wywieszenie dłoni na gazetce,
 • Rozpoczęcie projektu bibliotecznego. Wspólne wyjście do biblioteki. Wypożyczenie książki ” Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego”. Zapoznanie z historią powstania książki o Kazimierzu Nowaku.

WRZESIEŃ 2018

JESTEM BEZPIECZNY W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego; kolorowanki tematyczne,
 • Czy znam znaki drogowe? – zgaduj-zgadula,
 • Samochód– wydzieranka z kolorowego papieru.

WRZESIEŃ 2018

NASZE WSPÓLNE ZABAWY NA ZAKOŃCZENIE LATA

 • Gry i zabawy z przyborami gimnastycznymi,
 • Quizy, szarady, rebusy i zagadki,
 • Zapoznanie z nowymi formami plastycznymi.

WRZESIEŃ 2018

POWITANIE JESIENI

 • Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego obrazu,
 • Zachęcanie do spożywania warzyw   i owoców,
 • „Jesienne owoce i warzywa”- wydzieranka, malowanie farbami,
 • Dary jesieni. Wykorzystanie liści jako tworzywa plastycznego,
 • Rozwiązywanie rebusów i zagadek o jesieni,
 • Włączanie się do szkolnej akcji Owoce i warzywa oraz Szklanka mleka.

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK  2018

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 • Budzenie szacunku dla pracy nauczyciela i innych pracowników szkoły,
 • Wykonywanie okolicznościowych laurek dowolną techniką ,
 • Składanie życzeń w formie ustnej i pisemnej,
 • Przygotowanie gazetki,
 • Wspólne czytanie książki ” Afryka Kazika”. Omawianie fragmentów.

 

 

PAŹDZIERNIK  2018

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

 • Dostrzeganie uroku i walorów jesiennego lasu, zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku,
 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew po kształcie liści i owocach,
 • Jesienne drzewa – kolorowa bibuła, wełna,
 • Kasztanowe ludziki- wykorzystanie owoców jesieni do tworzenia prac plastycznych.

PAŹDZIERNIK  2018

NIE MA JAK ZDROWIE

 • Produkty na  Przygotowanie gazetki tematycznej,
 • Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce prozdrowotnej,
 • Kosz pełen zdrowia – prace plastyczne wykonane dowolna techniką.
 • Kolorowanki tematyczne.

PAŹDZIERNIK  2018

W LISTOPADOWYM NASTROJU

 • Wdrażanie do poszanowania tradycji Święta Zmarłych. Budzenie szacunku dla tych, którzy odeszli,
 • Praca plastyczna- Jesienne kwiaty.

LISTOPAD 2018

ŚWIETO  NIEPODLEGŁOŚCI

 • Przypomnienie znaczenia symboli narodowych: hymn, godło, flaga,
 • Wykonanie z bibuły kotylionu w barwach narodowych,
 • Rozwiązywanie krzyżówki z hasłem „POLSKA”. Rozmowa na temat: Kim jest Polak?
 • Zajęcia biblioteczne. Czytanie książki ” Afryka Kazika”. Omawianie przygód tworzenie ilustracji w formacie A 4.

LISTOPAD  2018

 NA PRZEKÓR  JESIENNEJ  SZARUDZE

 • Pejzaż późnej jesieni wykonany farbami plakatowymi,
 • Wykonywanie ozdób z jesiennych darów,
 • Parasolki, parasolki…– technika dowolna.

LISTOPAD  2018

NASZE MISIE, MIŚKI , MISIACZKI. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA ( 25.11 )

 • Przybliżenie sylwetek bajkowych bohaterów / Miś Yogi, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś Uszatek,
 • Świetlicowa wystawa pluszowych misiów,
 • Pogadanka nt. poszanowania zabawek własnych i świetlicowych,
 • Piosenki i wierszyki o misiach,
 • Prace plastyczne przedstawiające wybrane misie z użyciem wełny, bibuły, kawałków materiału.

 LISTOPAD  2018

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA

 • Rozmowa o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Budzenie szacunku dla polskiej tradycji Bożego Narodzenia,
 • Choinka – origami płaskie ( koło, kwadrat ),
 • Łańcuch na choinkę – bibuła, kolorowy papier,
 • Przygotowanie świątecznych laurek dla nauczycieli i pracowników szkoły,

GRUDZIEŃ  2018

W ZIMOWEJ  SZACIE

 • Zimowe drzewa – wełna, wata
 • Bałwan – technika dowolna
 • Piosenki i wiersze o zimie,
 • Zimowe gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 • Nasi kochani dziadkowie.
 • BHP podczas ferii zimowych.

STYCZEŃ  2019

JAK KARNAWAŁ, TO KARNAWAŁ, JAK ZABAWA , TO ZABAWA.

 • Kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy,
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej,
 • Maski, kotyliony – technika dowolna.

LUTY 2019

WALENTYNKI

 • Skąd wzięła się taka tradycja? Poszukiwanie wiadomości w pracowni komputerowej,
 • Serca i serduszka- ozdabianie sali dekoracjami walentynkowymi,
 • Walentynka dla ulubionej osoby-wykonywanie kartek według własnych pomysłów,
 • Walentynkowe zwyczaje na świecie.

LUTY  2019

SZTUKA  PRZYJAŹNI

 • Rozmowa na temat przyjaźni. Określenie cech dobrego przyjaciela,
 • Gry i zabawy integrujące grupę.

LUTY  2019

KWIATY DLA KOBIET DUŻYCH I MAŁYCH

 • Wykonywanie okolicznościowych laurek dla Pań i koleżanek,
 • Tulipan- technika orgiami,
 • Okolicznościowa gazetka Świetliczaków,
 • Piosenki o kobietach.

MARZEC 2019

MARCOWA POGODA

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmowa o przylotach ptaków,
 • Marcowy garnek pogody,
 • Wyszukiwanie przysłów o wiośnie, słuchanie utworu cztery pory roku Wiosna,
 • Wiosenne kwiaty- praca plastyczna.

MARZEC 2019

ZAPACH  PRZEDWIOŚNIA

 • Rozwijanie spostrzegawczości, rozpoznawanie ptaków przylatujących do nas na wiosnę,
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • Bazie- gazeta ,bibuła, farby, plastelina,
 • Przebiśniegi, krokusy- dowolna technika plastyczna.

MARZEC   2019

PRZECIWDZIAŁANIE  AGRESJI. SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ.

 • Sposoby porozumiewania się w grupie. Kulturalne wracanie się do siebie nawzajem- rozmowa kierowana,
 • Gry zespołowe,
 • Formy grzecznościowe. Mój kolega/koleżanka- praca plastyczna dowolna techniką.

KWIECIEŃ  2019

PRZYGOTOWANIE  DO  ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH

 • Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych,
 • Świąteczny zwierzyniec” kurczaczki, zajączki, baranki –różne techniki,
 • „Super pisanki” – technika dowolna, Ozdabianie wydmuszek, płaskie i przestrzenne formy plastyczne,
 • Wykonywanie kartek świątecznych dla pracowników szkoły.

KWIECIEŃ  2019

ZIEMIA  NASZYM  DOMEM

 • Pogadanka nt. obecnych kłopotów Ziemi. Co możemy zrobić dla ratowania Ziemi – bank pomysłów,
 • Wyrabianie nawyków oszczędnego gospodarowania zasobami energii i wody,
 • Plakat z okazji obchodów Dnia Ziemi,
 • Projekcja filmu o naszej planecie.

KWIECIEŃ  2019

W MAJOWYM NASTROJU

 • Wzbogacanie wiedzy dzieci o fakty historyczne,
 • Kształcenie poczucia przynależności narodowej,
 • Flaga, kotyliony– prace plastyczne.

MAJ  2019

KSIĄŻKA  DAWNIEJ  I  DZIŚ

 • Wyjaśnienie pojęć: druk, autor, pisarz, ilustrator, okładka, ilustracja. Dlaczego warto czytać książki – rozmowa dziećmi,
 • Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek. Rozmowa na temat szanowania książek,
 • Mój ulubiony bohater książkowy- prezentacje,
 • Wykonanie zakładki do książki,
 • Czytanie fragmentów ulubionych książek.

 MAJ  2019

W  ŚWIECIE ZWIERZĄT

 • Oglądanie filmów przyrodniczych o życiu zwierząt z różnych ekosystemów i stref klimatycznych – dzielenie się wrażeniami,
 • Zwierzę, które chciałbyś mieć – technika dowolna,
 • Świetlicowe zoo – wykonanie zwierzaków z różnych materiałów ,wystawa prac,
 • Rozwiązywanie krzyżówek tematycznie związanych ze zwierzętami,
 • Śpiewanie piosenek o zwierzętach, zabawy naśladowcze,
 • Quiz przyrodniczy.

MAJ 2019

 • Rozmowa kierowana na temat osoby matki i jej roli w rodzinie,
 • Wykonywanie prezentu dla mamy- laurka, serduszko- szycie i wypełnianie materiału watą.
 • Wykonanie okolicznościowej gazetki w świetlicy.

MAJ 2019

DZIEŃ DZIECKA

 • Skąd się wzięło dziecięce święto?
 • Prawa dzieci oraz jak wygląda ich przestrzeganie na całym świecie,
 • Wykonanie plakatu z okazji Dnia dziecka przedstawiającego dzieci różnych ras,
 • Zapoznanie uczniów z jedynym odznaczeniem nadawanym dorosłym przez dzieci – Orderem Uśmiechu,
 • Gry i zabawy w sali gimnastycznej. Świetlicowy turniej sportowy.

CZERWIEC  2019

 W WESOŁYM  NASTROJU

 • Zabawy i konkursy sportowe na świeżym powietrzu,
 • Projekcje filmów dziecięcych,
 • Quizy, rebusy , zagadki o wakacyjnej tematyce,
 • Porządkowanie i segregowanie sprzętu,
 • Dzień” planszówki”,
 • Zabawy w pracowni komputerowej.

CZERWIEC  2019

ŻEGNAJ  SZKOŁO!

 • Rozmowa „Nasze plany wakacyjne”,
 • Bezpieczne wakacje – pogadanka. Ważne telefony – rozmowa z dziećmi o konieczności korzystania z ważnych telefonów w sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu,
 • Moje wymarzone wakacje – technika dowolna,
 • Krzyżówki, rebusy, zagadki związane z wakacjami. Piosenki o lecie,
 • Praca plastyczna „Kolory lata”,
 • Laurka dla taty,
 • Porządkowanie świetlicy (zdejmowanie dekoracji), układanie zabawek,
 • Zabawy na boisku szkolnym,
 • Rozgrywki piłkarskie,
 • Spacery po najbliższej okolicy. Wycieczka nad Jezioro Niepruszewskie- piknik.

 

Plan pracy świetlicy