PLAN ZAJĘĆ DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

06:45 – 07:45

Gry i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

06:45 – 07:45

Gry i zabawy świetlicowe.

07:45 – 08:45

Zabawy dowolne. Przygotowanie do zajęć.

06:45 – 07:45

Zabawy dowolne według zainteresowań. Przygotowanie do zajęć.

06:45 – 08:45

Czytanie ciekawych książek o tematyce bliskiej dzieciom. Zabawy ruchowe. Przygotowanie do zajęć.

06:45 – 07:45

Zabawy dowolne. Przygotowanie do zajęć.

11:30 – 12:00

Zabawy dowolne, odpoczynek po zajęciach.

12:25 – 13:50

Zajęcia plastyczne oraz artystyczno-techniczne.

12:25 – 12:55

Odpoczynek po zajęciach. Gry stolikowe.

 

11:20 – 12:55

Odpoczynek po zajęciach. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

12:00 – 16:15

Odrabianie prac domowych. Gry i zabawy świetlicowe. Zabawy na świeżym powietrzu w zależności od stanu pogody.

13:50 – 14:35

Odrabianie prac domowych. Zabawy dowolne według zainteresowań.

12:55 – 13:40

Odrabianie prac domowych. Zabawy dowolne.

 

12:55 – 13:40

Gry i zabawy edukacyjne.

 

14:35 – 16:15

Gry i zabawy edukacyjne. Zabawy o charakterze sportowym. Projekcje filmów o tematyce dziecięcej.

13:40 – 16:15

Gry i zabawy ruchowe. Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem programów na tablicy interaktywnej. Gry stolikowe. Zabawy ruchowe. Quizy, zagadki, krzyżówki.

12:25 – 16:15

Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczne. Gry i zabawy edukacyjne.

13.40-16.15

Zabawy dowolne. Prace plastyczne o tematyce bliskiej dzieciom.

Zabawy i gry zręcznościowe.

Plan pracy świetlicy
Skip to content