• Dobrze działający samorząd integruje uczniów i całą społeczność szkolną.
     • Dzięki swoim działaniom, samorząd uczniowski zapewnia równowagę pomiędzy nauką, a zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę.
     • Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bardziej zmotywowani do nauki.
     • Samorząd uczniowski i zaangażowanie w jego działania jest szkołą przedsiębiorczości i odpowiedzialności.
     • Działania samorządu uczniowskiego mogą promować szkołę na zewnątrz.
     • Poprawa komunikacji – dzięki działającemu samorządowi wszyscy wiedzą, co się dzieje w szkole, polepsza to atmosferę i ułatwia rozwiązywanie potencjalnych konfliktów.
     • Możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce – wiedzę zdobywa się nie tylko w czasie tradycyjnych lekcji; świetną nauką są różnego rodzaju projekty tematyczne i społeczne. Poza zdobywaniem wiedzy na konkretny temat, można wtedy rozwijać umiejętności pracy w grupie, komunikacji, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji.
     • Dla niektórych uczniów, którym nauka sprawia więcej trudności, działanie w SU daje możliwość odnalezienia swoich talentów i „bycia dobrym” w innych obszarach niż wymagana programem wiedza.
 
 
Ważne informacje
Skip to content