Zebranie dla rodziców dzieci przedszkolnych – najmłodsza grupa Muminki,

odbędzie się w środę tj. 02.09.2020r w sali gimnastycznej Szkoły o godzinie 16.30. 

Zebrania dla rodziców  dzieci szkolnych odbędą się w czwartek tj. 05.09.2019 r. w sali gimnastycznej wg. harmonogramu:

 o godz  16.30 Przedszkole oraz klasy I-IV. ;

o godz. 18.00 klasy V-VIII 

Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły składa się z następujących etapów:

 

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1

składanie zgłoszeń do klasy I szkoły rejonowej

 

od 4 do 8 lutego 2019 r.

 

2

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 11 do 15 lutego 2019 r.

 

3

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy

 

od 18 do 22 lutego 2019 r

 

4

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

25 lutego 2019 r.

 

5

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

od 26 lutego do 1 marca 2019 r.

 

6

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

4 marca 2019 r.

 

Lp.

Etapy postępowania uzupełniającego

Terminy

1

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 18 do 22 marca 2019 r.

 

2

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150

 

od 25 do 28 marca 2019 r.

 

3

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 marca 2019 r.

 

4

uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych

Od 1 do 4 kwietnia 2019 r.

5

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

8 kwietnia 2019 r.

 

W dniu 21.02.2019 r. zapraszamy na zebrania zgodnie z harmonogramem:

godz. 17.30 sala gimnastyczna

– Przedszkole,

klasy 1-3,

klasa 4a;

godz. 18.30 sala gimnastyczna

– klasy 4b-8a.

Przydział sal:

17.45

1a – sala nr 2;

2a- sala nr 3;

3a – sala nr 1;

4a – sala nr 7;

18.45

4b – sala nr 4;

5a – sala nr 7;

6a – sala nr 5;

7a – sala komputerowa;

8a – sala nr 6.

W dniu 21.02.2019 r. zapraszamy na zebrania zgodnie z harmonogramem:

godz. 17.30 sala gimnastyczna

– Przedszkole,

klasy 1-3,

klasa 4a;

godz. 18.30 sala gimnastyczna

– klasy 4b-8a.

Przydział sal:

17.45

1a – sala nr 2;

2a- sala nr 3;

3a – sala nr 1;

4a – sala nr 7;

18.45

4b – sala nr 4;

5a – sala nr 7;

6a – sala nr 5;

7a – sala komputerowa;

8a – sala nr 6.

Zebrania dla rodziców
Skip to content