Pedagog/logopeda  jest dostępny :

    poniedziałek- 8.00-13.00

     wtorek- 8.00-13.00

środa- 8.30-13.30

     czwartek- 11.00-16.00

        Poza godzinami pracy w szkole, kontakt z pedagogiem przez dziennik elektroniczny.

Godziny Pracy
Skip to content