Pedagog  jest dostępny :

    poniedziałki (od godz. 13:00 do 15:00)

     wtorki (od godz. 08:30 do 13:30)

     czwartki (od godz. 11.00 do 17:00)

        Poza godzinami pracy w szkole, kontakt z pedagogiem przez dziennik elektroniczny.

Godziny Pracy
Skip to content