Szkoła Podstawowa w Niepruszewie rozpoczęła swą działalność prawdopodobnie w 1889 roku. Sam budynek szkoły ma ponad 100 lat, chociaż trudno ustalić precyzyjną datę. Dowodem na „podeszły” wiek tych murów jest wyryty na jednej z cegieł ułożonych na parapecie zewnętrznym okna nad wejściem frontowym rok 1902. Na  datę rozpoczęcia funkcjonowania szkoły wskazują zapiski w zachowanej do dnia dzisiejszego kronice szkoły sporządzone jeszcze w języku niemieckim. Edukacja odbywała się również w tym języku. Od 1919 roku nauczanie odbywało się w języku ojczystym. Niebawem, bo w 1920 roku przybyły do szkoły dwie nauczycielki: siostry Pelagia i Maria Sobkowskie. Do pracy przyjmował je kierownik Ludwik Liczbański, który urząd swój piastował od 1910 roku, czasu kiedy Polska była jeszcze pod zaborem pruskim. Trwał na swym stanowisku do 1931 roku, a następnie przeszedł na emeryturę. To właśnie kierownik Liczbański był jedną z osób witających ówczesnego Prezydenta Polski Ignacego Mościckiego w Niepruszewie. Działo  się to 30 lipca 1928 roku.  Następcą Ludwika Liczbańskiego po jego odejściu na emeryturę na okres 3 lat została Pelagia Sobkowska, która opisała ten okres w kronice szkoły podkreślając, że”….szkoła w tym czasie została gruntownie odnowiona, pomoce naukowe uporządkowane”. Szkoła liczyła wówczas VI oddziałów i uczęszczało do niej 148 uczniów z Niepruszewa i wsi przyległych(Brzoza, Cieśle, Grodziszczko, Klawy). Kolejnym kierownikiem był Franciszek Kozubal. Wybuch II wojny światowej spowodował zamknięcie placówki. Dopiero od 1 marca 1945 roku w szkole znów zaroiło się do uczniów(125). Powstały też klasy przyspieszone, dzięki którym nadrabiano zaległości edukacyjne z okresu wojny. Nowo powołanym kierownikiem został Stefan Skórzewski, który organizował szkołę od podstaw gdyż brakowało w niej nie tylko zeszytów i podręczników, lecz także umeblowania a nawet drzwi do izb lekcyjnych i szyb w oknach. W szkole utworzona została drużyna harcerska. W lutym1964 roku po ciężkiej chorobie zmarł dotychczasowy kierownik, a jego funkcję przejmowali na krótko kolejno: Grzegorz Hanyż, Czesław Litwin, Hieronim Woźniak, Doromiła Tracz. W 1970 roku szkołę objął Jerzy Kostrzewski. W latach 1975-1982 dyrektorem szkoły był nieżyjący już Kazimierz Neumann. Po jego odejściu na emeryturę szkołę przejął  na okres 16 lat Jerzy Mazankiewicz. pełniąc obowiązki dyrektora do 1999 roku, czyli do czasu odejścia na emeryturę. W tym czasie na skutek wyżu demograficznego szkoła została rozbudowana i  w 1991 roku oddano do użytku dobudowany do starej szkoły przestronny trzykondygnacyjny pawilon. W tym okresie przez kilka lat notuje się największą liczbę uczniów(blisko 250).

Historia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content