KADRA PEDAGOGICZNA

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

 

Nauczany przedmiot

 

1.

Joanna Christop

Dyrektor

Matematyka

2.

Iwona Miałkas

Wicedyrektor

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający w kl. II

3.

Katarzyna Bartos

Język polski

4.

Lidia Borowczyk – Przybylska

Pedagog

5.

Natalia Fagasik

Edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający w kl. II, wychowawca: kl. I

6.

Piotr Goroński

Informatyka, zajęcia komputerowe, wychowawca: kl. VII, wychowawca świetlicy

7.

Renata Hądzelek

Fizyka

8.

Anna Jarysz

Język niemiecki

9.

Kamilla Jewasińska

Wychowawca: grupa „Smerfy”

10.

Paweł Kempa

Doradztwo zawodowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

11.

Katarzyna Kłak

Matematyka, plastyka

Wychowawca: kl. IV

12.

Wiesława Kłak

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolu

13.

Irena Korzeniewska

Nauczyciel świetlicy

14.

Renata Krzemińska

Język angielski

Wychowawca: kl. VIII

Kierownik świetlicy

15.

Tomasz Kubaczyk

Geografia

16.

Martyna Kleszcz – Kuryś

Wychowawca: grupa „Krasnale”

17.

Joanna Majewska

Muzyka

18.

Katarzyna Melcer

Biologia, chemia, przyroda

Wychowawca: kl. Va

19.

Maria Siekierka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

20.

Rafał Skomra

Wychowanie fizyczne

21.

Jadwiga Szor – Skowronek

Język polski, logopeda

22.

Lucyna Szuder

Język polski

23.

Malwina Tomkowiak

Język angielski

Technika

Wychowawca: kl. Vb

24.

Ewa Tonder

Wychowawca: grupa „Muminki”

25.

Agnieszka Werner

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca: kl. III

Bibliotekarz

26.

Magdalena Werner

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowawca: kl. II

27.

Edyta Witkowska-Opas

Religia

28.

Małgorzata Zeuschner

Historia, WOS, WDŻ

Wychowawca: kl. VI

 

 

Kadra pedagogiczna