Ważne informacje

  Dobrze działający samorząd integruje uczniów i całą społeczność szkolną. Dzięki swoim działaniom, samorząd uczniowski zapewnia równowagę pomiędzy nauką, a zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę. Uczniowie zadowoleni i lubiący swoją szkołę to uczniowie bardziej zmotywowani do nauki. Samorząd uczniowski i zaangażowanie w